Zavrieť
Prihlásiť sa
Prihlásiť sa
Nový zákazník?
Zabudnuté heslo ?

ZÁRUKA NA POHONNÉ ÚSTROJENSTVO

Upozorňujeme, že platnost BSR Záruky na pohonné ústrojí musí být aktivována. Aktivaci provedete po přihlášení na Vaší BSR stránce pod tímto odkazem: Aktivace BSR Záruky za použití Vašeho BSR uživatelského jména a hesla. Tam budete moci akceptovat podmínky záruky a potvrdit skutečnost, že Váš vůz splňuje požadavky záruky. BSR Záruka na pohonné ústrojí musí být aktivována do 3 týdnů od zakoupení produktu BSR.

Všeobecné podmínky 

Záruka na pohonné ústrojí kryje jakékoliv poškození ústrojí automobilu, na kterém byla provedena úprava produkty BSR Svenska AB, IC: 556501-7372.


  PODMÍNKY
 • Záruka začíná běžet od okamžiku zakoupení BSR Tuningového kitu od BSR popř. od jakéhokoliv autorizovaného dealera BSR. 
 • Platnost záruky je 12 měsíců od data kdy na voze byla provedena úprava BSR. Záruka může být prodloužena o další dvě dvanáctiměsíční období. Maximální platnost záruky je tak 3 roky.
 • Automobil nesmí být starší 4 let od data jeho první registrace (viz. níže "Vypršení záruky")
 • Záruka je platná pouze na vozy registrované v Evropě. 
 • Záruka může být poskytnuta na vozy s kupní cenou nepřevyšující 500.000SEK (přepočet na CZK dle aktuálního kurzu CZK/SEK), bez specifického daňového zatížení různých zemí. 
 • Rozhodnutí o jednotlivých komponentech bude prováděno v návaznosti na potvrzenou/podepsanou záruku.
 • Servisní prohlídky musí být prováděny dle servisního plánu konzistentně od data první registrace a stejně tak během platnosti záruky v autorizovaných servisech, v BSR popř. u autorizovaných dealerů BSR. Jednotlivé servisní úkony musí být vyznačeny v servisní knížce a potvrzeny příslušným razítkem.
 • Motorový olej musí být vyměněn po ujetí maximálně 15.000km nebo po uplynutí 12měsíců.
 • Záruka je platná pro BSR Tuningové kity. Záruka se také vztahuje na sportovní vzduchové filtry a sportovní výfukové systémy dodávané BSR. 
 • Záruka se vztahuje na poškozené součásti, které nemohou být vyměněny v rámci záruky na vůz poskytované výrobcem automobilu nebo v souvislosti se standardními podmínkami záruky zakotvených v pojistné smlouvě. Případné odmítnutí náhrady od výrobce automobilu nebo příslušné pojišťovny musí mít písemnou formu. 
 • Záruka rovněž kryje odtah, pokud je nárok na náhradu škody na majetku ze záruky.

  VÝJIMKY
 • Záruka se nevztahuje na již upravené/modifikované vozy.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení jednotlivých součástí, jako např. spojka.
 • Záruka se nevztahuje na výrobní vady.
 • Záruka je neplatná, pokud výměnu chipu popř. jiné úpravy byly prováděny někým jiným, než BSR či autorizovanými dealery BSR v rámci záruční doby. 
 • Záruka je neplatná pokud jsou na voze prováděny další úpravy, např. výměna vačkové hřídele, turbodmychadla atd.
 • Záruka je neplatná, pokud řízení vozu bude shledáno nestandardním anebo obsluha na voze bude shledána chybnou. Stejně tak v případě používání vozu stejným způsobem, jako vozy závodní. 
 • Záruka se nevztahuje na krádež, pokus o krádež či nepovolenou jízdu. 
 • Náklady spojené s řešením problému nejsou nahrazovány.

  VYPRŠENÍ ZÁRUKY
 • Záruka vyprší uplynutím jednoho roku od provedení úpravy, nebo po uplynutí 4 let od data první registrace vozu, anebo po ujetí 120.000km (ikdyž neuplyne rok od provedení úpravy) 
 • Záruka je neplatná, pokud servisní úkony nejsou prováděny v souladu se servisní knížkou. 
 • Záruka se vztahuje na firmu/fyzickou osobu, která produkt BSR zakoupila. Při změně vlastníka záruka zaniká. 

  UPLATNĚNÍ NÁROKU
 • Za škody související s výrobní vadou materiálu či konstrukční chybou je třeba v prvé řadě uplatnit nárok přímo u výrobce automobilu, popř. u jeho prodejce. 
 • Jakékoliv okolnosti související s BSR Zárukou na pohonné ústrojí, je třeba v PRVÉ řadě konzultovat s BSR, popř. autorizovanými prodejci BSR ještě před tím, než budou učiněna jakákoliv opatření. Náklady na opravu prováděnou bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudou kompenzovány. 
 • Spoluúčast v případě poškození je 2500SEK (přepočet na CZK dle aktuálního kurzu CZK/SEK).
 • Záruční list spolu s potvrzením Záruky na pohonné ústrojí musí být předloženy společně s žádostí.
Zavrieť
Zavrieť